(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

V OŠ Lovrenc na Pohorju sodelujemo v mednarodnem projektu ERASMUS+, eTwinning Ties, ki ga organizira španski konzorcij pokrajine Castilla La Mancha. Na opazovalno prakso za dva tedna so prišle tri španske učiteljice in en učitelj. Prihajajo iz štirih različnih osnovnih in srednjih šol. Želijo spoznati slovenski šolski sistem ter življenje in delo v šoli.
V avli šole smo uredili zanimiv španski kotiček, v katerem so predmeti iz Španije, ki so last nekaterih Lovrenčanov.
V ponedeljek, 12. 2. 2018, smo jim pripravili prisrčen program, v katerem so učenci folklore, glasbene šole in šolskih pevskih zborov predstavili slovenske ljudske plese in pesmi. Španski učitelji so se predstavili učencem, ki so jih navdušeno sprejeli.
Po ogledu vrtca in šole smo jim predstavili šolo, nato so imeli voden ogled lovrenških znamenitosti, pajštve – sušilnice sadja, Ladejenkovega – najstarejše hiše, farne cerkve Sv. Lovrenca in značilnega trga. Obiskali smo čebelarski dom, kjer so jim pokazali dom, panje, čebelarsko učno pot ter izdelke iz medu. Te so lahko tudi poskusili.
Čeprav tudi v pokrajini Castilla La Mancha zapade nekaj snega, so bili gostje navdušeni nad debelo snežno odejo, ki je prekrila Lovrenc ravno v dneh, ko so prišli na obisk.
V torek so se pridružili pustnemu rajanju in karnevalu. Spoznali so kurente in se pridružili povorki. Tudi sami so se maskirali. Bili so prijetno presenečeni, saj so bili maskirani skoraj vsi učenci in tudi učitelji. Po pustovanju v šolski športni dvorani jih je obiskal tudi župan.
Španski učitelji prisostvujejo pri urah v vseh razredih in nekaj oddelkih vrtca. Spoznavajo metode in oblike dela, ki jih učitelji pri nas uporabljajo pri pouku. Zanima jih predvsem, kako učitelji pri pouku formativno spremljajo, uporabljajo bralno učne strategije, računalnike, interaktivne table, tablice in ostalo moderno tehnologijo pri pouku. Seznanili so se z zgodnjim poučevanjem angleškega jezika v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju. Spremljajo, kako vključujejo v pouk učence s posebnimi potrebami.
Seveda pa so tudi španski učitelji za učence pripravili predstavitev Španije, njihove pokrajine in z njimi igrali igro o španskih športnikih. Pri gospodinjstvu so z učenci pekli tortillas in torrijas. V okviru dela z nadarjenimi učenci so izvedli začetni tečaj španskega jezika. Na neformalnih srečanjih so z učitelji izmenjavali mnenja in izkušnje o slovenski in španski šoli ter šolskih sistemih.
V popoldanskem času smo jih učitelji povabili na sankanje v okolici Lovrenca. Tako so lahko doživeli čar divje, neokrnjene narave sredi Pohorja, ki jih je še posebej navdušila. Lahko so se preizkusili tudi v teku na smučeh na progi v bližini šole.
O svojih opažanjih so sproti poročali koordinatorici programa v Španijo in objavljali prispevke v spletno učinico na eTwinning portalu, ki jo spremlja več kot sto udeležencev tega programa.
Obisk španskih učiteljev je zanimiva obogatitev dela in življenja na šoli. Izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse, izboljšanje znanja angleškega jezika, širjenje različnih metod in oblik dela, uporaba moderne tehnologije ter mnogo drugega bo doprineslo k še večji kvaliteti pouka in dela z učenci. S širjenjem objav o obisku pri nas so španski učitelji ponesli primere naše dobre prakse tudi drugim učiteljem po Evropi, s katerimi sodelujejo v projektu.
Veseli smo, da je sodelovanje uspelo in se bodo Španci vrnili domov z veliko novega znanja o Sloveniji  ter delu in življenju v osnovni šoli Lovrenc na Pohorju.

   

 

Dostopnost