(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Knjižnica

Naslov: Osnovna šola Lovrenc na Pohorju – knjižnica
Šolska ul. 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
Knjižničarka: Barbara Rocek Bregar
Telefon: 02 630 00 28
Elektronski naslov: bbregar@oslovrenc.si

Šolska knjižnica je zaprta v času pouka slovenščine, bibliopedagoških ur in odsotnosti knjižničarke zaradi drugega šolskega dela.

O naši knjižnici: Naša knjižnica se nahaja v mansardi stare šole in v njo se povzpnemo po številnih stopnicah. Poimenovali smo jo kar NEBESNA KNJIŽNICA, saj stanuje v nebesih naše šole in tukaj nam je preprosto lepo!

Učencem in delavcem šole prijazno ponuja raznovrstne enote knjižnega gradiva, leposlovne in strokovne knjige, imamo pa tudi nekaj neknjižnega gradiva, in sicer zgoščenke, dvd-je in revije.

V knjižnici in čitalnici, kjer sicer poteka tudi pouk, je veliko prostora za branje, klepetanje, pisanje domačih in seminarskih nalog, referatov, iskanje gradiva, brskanje po računalniku, raziskovanje ter seveda zabavo.

Zjutraj, med odmori in po pouku učenci v šolski knjižnici tudi pripovedujejo za bralno značko, starejši učenci berejo mlajšim v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, ustvarjajo, igrajo družabne igre, se družijo in se predvsem prijetno počutijo!

Da je v naši knjižnici prijetno, pa vsi obiskovalci upoštevamo KNJIŽNIČNI RED. Dobro vemo, kaj smemo početi in česa se raje izogibamo.

Izposojevalni rok je 21 dni za leposlovje, poljudnoznanstveno literaturo in revije vrnemo čez 5 dni.

Neknjižnega gradiva (kaset, zgoščenk, videokaset, dvd-jev), leksikonov, enciklopedij in slovarjev si ne izposojamo na dom. Uporabljamo ga v čitalnici naše knjižnice.

Knjižnično gradivo si lahko rezerviramo, v knjižnici čaka name tri delovne dni, nato si ga lahko izposodi drug uporabnik.
Novih knjig si ne moremo izposoditi, če še nismo vrnili gradiva, ki mu je potekel rok izposoje.
Izposojevalni rok si lahko v dogovoru s knjižničarko enkrat podaljšamo, vendar to ne velja za domače branje.
Do konca šolskega leta moramo vrniti vse izposojeno gradivo.
Knjige si lahko izposodimo tudi čez počitnice, vendar se moramo o tem dogovoriti s knjižničarko.

Na kaj moramo biti pozorni pri izposoji?
Kadar izgubimo knjigo, jo moramo nadomestiti z novo ali plačati odškodnino glede na vrednost nove.
Kadar knjigo poškodujemo ali uničimo, prav tako plačamo odškodnino.

KNJIŽNIČNI BONTON

V knjižnici redno izvajamo ure KIZ oz. knjižničnoinformacijskih znanj za učence naše šole in otroke iz vrtca. Po učnem načrtu učenci skupinsko najmanj 4-krat letno obiščejo šolsko knjižnico. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici (v devetih letih najmanj 36 ur) je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje s povezovanjem in sodelovanjem različnih predmetov s šolsko knjižnico. Knjižnica je srce šole, ki posreduje učencem informacije, jih vzgaja v ljubezni do knjige, jih motivira za branje in estetsko doživljanje. Učenci se v knjižnici vseživljenjsko izobražujejo in predvsem predajajo lepi besedi.

S ponosom povemo, da smo v preteklem šolskem letu izvedli 64 šolskih ur KIZ za učence naše šole in otroke vrtca. Delovanje in utrip naše nebesne knjižnice pa sem predstavila tudi na plenarnem predavanju.

Uporabniki lahko gradivo šolske knjižnice pregledate tudi na medmrežju. Baza podatkov. Pri pregledovanju so vam v pomoč navodila.