(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si
Razred Učiteljice in učitelji Dopoldanske pogovorne ure
1. a Goran POGLAJEN
Danica BEDENIK
ponedeljek, 12.05 – 12.50
torek, 12.05 – 12.50
1. b Sonja WOLFGRUBER torek, 12.05 – 12.50
2. a Tončka JAVORNIK torek, 12.05 – 12.50
3. a Polona BEDENIK torek, 12.05 – 12.50
4. a Irena ČREŠNAR torek, 10.25 – 11.10
5. a Magda OSVALD torek, 10.25 – 11.10
OPB 1ab mag. Metka HRASTNIK/Maja ARL  torek, 8.20 – 9.05
OPB 2 Marta KOVAČEC  četrtek, 12.55 – 13.40
OPB 3 Andrej ČOKL, Andrej KASJAK
OPB 4 Zdenka JAKOP, Irena KOSANIČ
OPB 5 Andrej ČOKL, Boris KOJC
VARSTVO VOZAČEV Andrej ČOKL, Jožica PERNAT
Jutranje varstvo1. razred Irena KOSANIČ, Goran POGLAJEN, Sonja WOLFGRUBER
JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV Darja MIGLIČ, Magda OSVALD

 

6. a Vesna LAMUT NAR, KEM, BIO sreda, 10.25 – 11.10
7. a Nataša KUŠAR TJA, TIN sreda, 9.10 – 9.55
7. b Mateja ŽERJAV SLJ, GEO, TIS torek, 10.25 – 11.10
8. a Monika NOVAK TJA, TIN četrtek, 11.15 – 12.00
9. a Barbara ROCEK BREGAR SLJ torek, 9.10 – 9.55
9. b Sara TOURE MAT ponedeljek, 12.05 – 12.50
Leo ČELOFIGA MAT, FIZ, DIP, ŠHO ponedeljek, 12.05 – 12.50
Andrej ČOKL RAČ, UBE, RAD četrtek, 11.15 – 12.00
Irena ČREŠNAR TVZ torek, 10.25 – 11.10
Jasmina DOBAJ GUM, GLP, OPZ, MPZ torek, 8.20 – 9.05
Zdenka JAKOP SLJ, DKE torek, 10.25 – 11.10
Franc JAUNIG ŠPO, GOS, ŠSP, ŠZZ, IŠP sreda, 11.15 – 12.00
Andrej KASJAK TIT petek, 11.15 – 12.00
Boris KOJC OGL, SPH ponedeljek, 9.10 – 9.55
Irena KOSANIČ LUM, LS2 sreda, 10.25 – 11.10
Darja MIGLIČ GEO, ZGO, SSK torek, 8.20 – 9.05
Jožica PERNAT ŠPO ponedeljek, 11.15 – 12.00

 

Dostopnost