(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega in tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja za učence obvezno. V 6. razredu znanje učencev preverjamo iz slovenščine, matematike in angleškega jezika, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi minister v septembru. Za našo šolo je v tem šolskem letu določena glasbena umetnost.

Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na oceno posameznih predmetov ter na zaključevanje osnovne šole, so pa lahko pomembni pri vpisu v srednjo šolo v primeru omejitve vpisa.

NPZ izvedemo v mesecu maju:

4. maj 2023 – slovenščina,
8. maj 2023 – matematika in
10. maj 2023 – angleški jezik, glasbena umetnost.

koledar NPZ

Dostopnost