(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Program sklada

ŠOLSKI SKLAD

Na naši šoli že od leta 2006 aktivno teče zbiranje dodatnih finančnih sredstev v okviru delovanja šolskega sklada.

Ob začetku leta odbor pripravi program, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Na šoli imamo že nekaj utečenih oblik kot so zbiranje odpadnega materiala v okviru Eko šole, prodaja voščilnic in izdelkov na bazarju, zbiranje prostovoljnih prispevkov na različnih prireditvah ter pošiljanje prošenj za donacije.

Zbrana sredstva namenjamo obogatitvi vrtca in šole z nakupom različnih sodobnih didaktičnih pripomočkov. S sofinanciranjem omogočamo otrokom kvalitetnejše prireditve, zmanjšujemo stroške staršev ob dnevih dejavnosti in šol v naravi ter finančno pomagamo socialno šibkim družinam pri plačilu obveznosti.

Učenci, učitelji in starši lahko med šolskim letom na sklad vlagajo prošnje in predloge, ki jih članice s pomočjo ravnateljice obravnavamo in se glede na sredstva ter potrebe odločamo o njihovi odobritvi.

V letošnjem letu si zelo želimo s pomočjo sredstev iz šolskega sklada kupiti novo igralo za šolski park, saj smo morali obstoječe zaradi dotrajanosti odstraniti. Za nakup bo potrebno zbrati kar precej sredstev, zato načrtujemo dobrodelno prireditev.

Odbor šolskega sklada se v imenu otrok vrtca in učencev že v naprej zahvaljuje vsem, ki boste pridno zbirali odpadni material, prispevali prostovoljne prispevke in donirali finančna sredstva.

Dostopnost