(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

EKO šola

  ekoznaeko

HIMNA NAŠE EKOŠOLE

NAŠA ŠOLA EKO JE

Naša šola dobra je,
vsak v njej lepo počuti se.
Eko šola smo postali,
ker smo se pravil držali.

Vse je čisto in lepo,
učitelji se smejejo.
Če je kaj razmetano,
pospravit znamo.

Naša šola eko je,
skrbimo, da vse čisto je.
Dobre volje smo,
ko našo šolo zagledamo.

Anja Hartman in Klara Potočan

 

PROGRAM EKO ŠOLE
Šolsko leto 2019/20

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z vključevanjem v mednarodni projekt EKO ŠOLA, ki načrtno in celostno uvaja okoljsko vzgojo.
Eko odbor načrtuje in organizira dejavnosti, ki ga sestavljajo koordinatorica Monika Novak, učitelji Tončka Javornik, Magda Osvald, Alenka Godec in Boris Kojc v sodelovanju z vodji aktivnosti in vsemi delavci šole ter z zunanjimi sodelavci. V eko dejavnosti so vključeni tudi otroci vrtca, ki pridno pomagajo pri ohranjanju čiste narave. Delo v vrtcu koordinira vzgojiteljica Barbara Mert ob pomoči vzgojiteljice Žive Osovnikar in ostalih sodelavk.
Program Eko šole pokriva življenjske vsebine. Skozi njega bomo skrbeli za varovanje zdravja in za razvijanje pozitivnih medosebnih odnosov ter ohranjali čisto okolje in naravo. Okoljska vzgoja bo sestavni del ciljev in vsebin predmetov v celotnem izobraževalnem programu šole in vrtca. V naše delo bomo vključevali starše in lokalno skupnost.
Učenci bodo s pomočjo mentorjev raziskovali, proučevali ter skrbeli za urejeno in čisto okolico. S trajnostnim razvojem v EKOŠOLI, kot načinu življenja, bomo gradili človekove vrednote, veliko mero strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sožitja z okoljem ter naravo. Zavedanje, da bodo današnji otroci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eno temeljnih načel Eko šole.
Letos bomo nadaljevali z izvedbo že utečenih dejavnosti, kot so:

  • tekmovalno zbiranje odpadnega papirja,
  • zbiranje tonerjev, kartuš, baterij ter plastičnih zamaškov,
  • ločevanje odpadkov,
  • čistilne akcije,
  • Eko prijatelji,
  • Eko branje za eko življenje,
  • Eko kviz,
  • urejanje in vzdrževanje šolskega okoliša (vrt, park in sadovnjak),
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, energija, podnebne spremembe) in
  • organizacija ter izvedba eko dneva.

Med letom bomo spremljali aktualne dogodke s področja ekologije ter se vključevali v poučne in koristne aktivnosti.
»Gost si na tem planetu, zato se pričakuje od tebe, da boš zapustil takega, kakršnega si našel, ali boljšega. Skrbeti moraš za druge življenjske oblike, ki ne znajo govoriti ali si pomagati. Odgovoren si za obljube, ki jih daješ, za odgovore, ki jih sklepaš in za rezultate svojih dejanj.« (Marlo Morgan)

Koordinatorica Monika Novak