(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Erasmus+ KA101

ERASMUS+ KA101 »PRIJAZEN SEM KUL!/BE KIND – BE COOL!«
Koordinatorica projekta: Irena Črešnar, prof

Letošnje šolsko leto, s 1. 9. 2018, smo začeli z ERASMUS+ KA101 projektom, katerega koordinator in prijavitelj je naša šola. Čeprav je projekt mednarodni, sodelujejo samo strokovni delavci naše šole. Projekt traja dve leti in bo zaključen junija 2020.

Naslov projekta je »Prijazen sem kul!/Be kind – be cool!«, v celoti je financiran z evropskimi sredstvi, ki smo jih pridobili  s potrditvijo projekta pri nacionalni agenciji CMEPIUS.

Načrtovanih je deset mobilnost strokovnih delavcev šole, ki se bodo udeležili strukturiranih seminarjev v tujini. Na teh seminarjih bodo dobili znanja, veščine in kompetence, ki jih bodo uporabili pri delu z učenci in v kolektivu na naši šoli. Vsi seminarji so bili skrbno izbrani v skaldu s cilji projekta, ki so:

  • Spoznati nove metode in oblike za prepoznavanje in preprečevanja nasilja ter primere dobrih praks uporabiti v razredu.
  • Pridobitev praktičnih znanj o uporabi socialnih omrežij in IKT.
  • Dvig kakovosti dela v kolektivu.
  • Povečati motivacijo učencev.
  • Opolnomočiti strokovne delavce za osebno in strokovno rast.
  • Urjenje komunikacije v tujem jeziku.

Po vrnitvi s seminarjev načrtujemo širjenje pridobljenih znanj z ostalimi strokovnimi delavci šole, delavci sosednjih šol ter našimi partnerji v tujini, s prejšnjih projektov. Preko mednarodnega eTwinning portala za strokovne delavce bomo znanje delili tudi z učitelji iz Slovenije in znotraj evropskega prostora.
V tem šolskem letu so načrtovane številne aktivnosti, ki se bodo izvajale pred mobilnostjo, med udeležbo strokovnih delavcev na seminarjih in po vrnitvi v šolo.
Učenci so že v juniju sodelovali na natečaju za logotip projekta, ki bo staršem predstavljen na roditeljskih sestankih v januarju.
O delu bomo javnost obveščali na šolski spletni strani, preko eTwinning spletne strani, v šolskem glasilu in drugih sredstvih javnega obveščanja.
Učitelji, ki se bodo udeležili seminarjev, bodo o pridobljenih znanjih in veščinah poročali na pedagoških konferencah, strokovnih aktivih šole ter sosednjih šol. Načrtujemo tudi brošuro in kratek predstavitveni film.
Med projektom koordinatorica poroča nacionalni agenciji in odda vmesno poročilo po preteku enega leta.
Po zaključku projekta bo organizirana okrogla miza, kjer bodo predstavljeni rezultati in učinki projekta.

Dostopnost