(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Izbirni predmeti

V  šolskem letu 2021/2022 izvajamo naslednje izbirne predmete:

PREDMET UČITELJ
Likovno snovanje II Irena Kosanič
Izbrani šport nogomet Štraus Aljoša
Urejanje besedil Petra Krivc
Nemščina I Nataša Kušar
Nemščina II Monika Novak
Obdelava gradiv – umetne snovi Boris Kojc
Verstva in etika Mateja Žerjav
Zvezde in vesolje Petra Krivc
Šport za zdravje Primož Vračko
Šport za sprostitev Primož Vračko
Retorika Mateja Žerjav
Turistična vzgoja Katja Herič
Vzgoja za medije – tisk Mateja Žerjav
Poskusi v kemiji Andrej Čokl

Dostopnost