(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

V torek, 10. 3. 2015, je bil sestanek sveta staršev. Osrednja tema sestanka, ki se ga je udeležilo 14 predstavnikov staršev, vsi razredniki, svetovalna delavka in ravnateljica, so bili medosebni odnosi. Pregledali smo izvajanje rdeče niti v šolskem letu na temo medosebni odnosi ter preleteli vzgojni načrt in pravila šolskega reda. Razredniki so predstavnike staršev seznanili z nekaterimi svežimi primeri kršitev šolskih pravil ter predstavili načine in postopke ukrepanja. Dogovorili smo se, da v naslednjih dneh šola pripravi spletno anketo za učence na temo medosebnih odnosov, v drugi polovici marca pa tudi za starše. Rezultate ankete bomo uporabili za nadaljnje delo. Predstavniki staršev v svetu staršev so bili mnenja, da je potrebno šoli in učiteljem dati vso kompetenco, da rešujejo vzgojne probleme po strokovni presoji in brez vmešavanja. Prav tako so izrazili zaupanje v delo šole. Ob koncu srečanja so opozorili še na neprimernost poda v vrtcu ter se dogovorili, da se v najkrajšem času tudi v imenu staršev pošlje poziv na občino, naj se težava s trganjem hlač takoj reši.

Dostopnost