(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Oddelek: 7A
Razrednik: DARJA MIGLIČ

  ponedeljek torek sreda četrtek petek
7.30 – 8.15 RU
 MIGLI
ŠSP
 JAUNI
ANI
DOBAJ
  NI1
 NOVAK
8.15 – 9.00 SLO
JAKOP
MAT
 ČELOF
TJA
GAŠPA
NAR
LAMUT
DIE
JAKOP
9.05 – 9.50 GEO
MIGLI

ŠPVM
ŠPVĹ˝

ZGO
MIGLI
SLO
JAKOP

MATČ
MATT

10.20 – 11.05 TJA
GAŠPA
NAR
LAMUT
MAT
ČELOF
MAT 
ČELOF

SLOB
SLOJ

11.10 – 11.55 GVZ
DOBAJ
NAR
 LAMUT
GEO
  MIGLI

TJAG
TJAĹ˝

TJA
GAŠPA
12.00 – 12.45 ZGO
MIGLI
SLO
 JAKOP

ŠPVM
ŠPVĹ˝

NI1
TIT

TIT
KASAN
13.00 – 13.45 UBE
ČOKL
    LVZ
ZUPAN
RAD
ŽERJM
Dostopnost