(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, za gospodarske dejavnosti in za širše okolje.

Donatorji (kmetje, kmetijska podjetja, čebelarji in živilsko predelovalna podjetja) bodo vsem vrtcem in osnovnim šolam dostavili živila za pripravo zajtrka.

Našim donatorjem:

–          Žitu, d. d. – kruh

–          Pomurskim mlekarnam – maslo in mleko

–          Mariji Fabrici Zafošnik – mleko

–          Čebelarski družini Lovrenc na Pohorju – med in

–          Sadjarstvu Mirosan, d. d. – jabolka

                                   se zahvaljujemo za darovana živila.   

Dostopnost