(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

 

V mesecu decembru morajo vsi starši, ki imajo otroke vključene v vrtec, ponovno oddati vlogo za dodelitev znižanega plačila za vrtec za naslednje leto. Dosedanje odločbe o znižanem plačilu vrtca se namreč z 31. 12. 2013 iztečejo, s tem pa s 1. 1. 2014 preneha pravna podlaga za pravico do znižanega plačila vrtca in za izstavitev računov v prihodnjem letu.

V pomoč smo na spletni strani šole pripravili obrazec »Vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca«, ki jo oddajo tisti starši, ki so že upravičeni do znižanega plačila vrtca (imajo izdano odločbo) in jo želijo v naslednjem letu podaljšati

pdfokrožnica
pdfvloga

Dostopnost