(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v želji zagotoviti našim otrokom kakovostno lokalno pridelano in predelano hrano že peto leto pripravilo projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt se bo izvedel 20. novembra 2015, ta dan je tudi Dan slovenske hrane.  Velika večina slovenskih šol, se bo pridružila projektu. Učencem bomo na ta dan za zajtrk ponudili kruh, maslo, med, mleko in jabolko – vse lokalno pridelano.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in za širše okolje.

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, ki nam bo dal energijo za optimalno koncentracijo pri delu in boljšo učinkovitost.

Organizator šolske prehrane:                                                        Ravnateljica:
Boris Kojc, prof.                                                                                Marija Osvald Novak, prof.

Dostopnost