(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

INTERESNA DEJAVNOST

Interesna dejavnost

Razred

    Izvajalec

ORFFOV KROŽEK 1.–3. Maja Arl, prof.
LUTKOVNI KROŽEK 1.–3. Polona Bedenik, prof.
LIKOVNI KROŽEK 1.–4. Goran Poglajen, prof.
FOLKLORA 1.–9. Natalija Kraner, prof.
PLANINCI 1.–9. Estera Paradiž, mag. prof.
GASILCI 1.–9. Venčeslava Rakovnik, prof.
SVETOVALNICA 1. – 9. Olga Kasjak, prof.
ŠAH 2.–6. Boris Kojc, mag. prof.
PODMLADEK RDEČEGA KRIŽA 3.–9. Nana Ladinek, dipl. vzg.
ANGLEŠKA IN NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 4.–9. Nataša Kušar, prof.
MLADI ČEBELARJI 4.–9. Andrej Čokl, univ. dipl. kem.
KROŽEK ZKP 5.–9. Andrej Čokl, univ. dipl. kem.
MATEMATIČNI KROŽEK 6.–9. Sara Toure, prof.
MODELARSKI KROŽEK 6.–9. Petra Krivc, prof.
NARAVOSLOVNI KROŽEK 6.–9. Boris Kojc, prof.
FIZIKALNI KROŽEK 8., 9. Petra Krivc, prof.
TUJEJEZIČNI KLUB 7.–9. Monika Novak, prof.
GEOGRAFSKI KROŽEK 6. – 9. Katja Herič, prof.
ROBOTIKA 5., 6., 7., 8. Petra Krivc, prof.
ŠOLSKE IGRARIJE 1. – 9. Helena Lorbek, prof.
SMRK-AV-CI 6., 7. Barbara Rocek Bregar, prof.
INŠTRUMENTALNA USTVARJALNICA 4. – 9. Marinka Paulič, mag. prof.

Dostopnost