(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

RAZŠIRJEN PROGRAM

V razširjen program osnovne šole spadajo podaljšano bivanje, jutranje varstvo, neobvezni izbirni predmeti, pevski zbor, interesne dejavnosti s področja tehnike in tehnologije, dodatni in dopolnilni pouk, delo z nadarjenimi ter pomoč učencem, ki imajo težave pri usvajanju šolske snovi. V ta zavihek bomo nalagali vsebine in povezave v okviru razširjenega programa. Če se želite povezati z vašim učiteljem (npr. učiteljem v podaljšanem bivanju), mu pišite po e-pošti. Vsebine prebirate prostovoljno, če vas pritegnejo in takrat, ko imate za to čas.