(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

DIGITRAJNI UČITELJ

 

Vodja Petra Krivc,

člani tima: Andrej Čokl, Polona Bedenik, Metka Hrastnik, Marija Osvald Novak

Vodilni partner je Rokus Klett. Združuje skupine pravnih oseb (partnerjev), ki je bila izbrana na javnem razpisu »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti« in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in je sklenila pogodbo številka C3350-23-928003 o sofinanciranju za izvajanje projekta DIGITRAJNI UČITELJ.
Projekt se bo izvajal na nacionalni ravni ter na ravni šole, kjer se bo krepila učeča se skupnost glede na izbrano smer razvoja kompetenc, ki jo bo določil projektni razvojni tim naše šole. Na naši šoli se projektu pridružuje 25 strokovnih delavcev (81 %), ki se bodo redno udeleževali usposabljanj za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti. V projektu DIGITRAJNI UČITELJ je predvidenih najmanj 104 ur izobraževanj v štirih letih (88 ur za krepitev digitalnih kompetenc, 8 ur za krepitev kompetenc za trajnostni razvoj in 8 ur za krepitev finančne pismenosti), in sicer v naslednjem obsegu:
a. najmanj 5 dni v letu 2024,
b. najmanj 5 dni v letu 2025 in
c. najmanj 3 dni v letu 2026;

Prijave zaposlenim na usposabljanja za projekt DIGITRAJNI UČITELJ bodo v sistemu  KATIS.

 

V šolskem letu 2023/2024 so učitelji/vzgojitelji izbrali naslednja izobraževanja: 

Kaj

Kdaj

Koliko učiteljev/vzgojiteljev se je izobraževanja udeležilo

H5P

2023/2024

15

Mednarodna konferenca digitrajni učitelj – spletni tečaj

2023/2024

29

Moja digitalna identiteta

2023/2024

6

Varna raba interneta in naprav

2023/2024

7

 

 

ZMAGALI SMO!

Za nagrado smo dobili naravoslovni dan v Vetrovniku: Kako “premagati” silo gravitacije?

Sodelujemo v  natečaju Digitrajni učitelj. 

Pripravili smo posnetek, ki je objavljen na povezavi.

Dostopnost