(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Šolski okoliš

ŠOLSKI OKOLIŠ zajema področje občine Lovrenc na Pohorju, kamor spadajo naselje Lovrenc na Pohorju in bližnji zaselki, ki so na Rdečem Bregu, Recenjaku, Kumnu, Ruti, Činžatu in v Puščavi.

Večina otrok hodi v šolo peš ali jih pripeljejo starši. Učenci, ki imajo možnost, uporabljajo avtobus primestnega prometa.

Učencem, ki nimajo možnosti prevoza v šolo in so oddaljeni od nje več kot štiri kilometre, Občina Lovrenc na Pohorju pokriva stroške prevoza.

Dostopnost