(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Zgodovina šole

– Prvič se šolstvo v Lovrencu omenja 1756 v anketi, s katero je tedanja oblast zbirala podatke o številu šol.

– Dne 3. 11. 1897 je novo poslopje, ki je veljalo brez lesa 30 000 goldinarjev, občina slovesno predala svojemu namenu.

– Višji šolski svet je z odlokom št. 3169 dne 23. 3. 1919 šolo poslovenil.

– Dne 31. 3. 1941 je lovrenška narodna (ljudska) šola morala zapreti vrata, ker se je bližala vojna.

– Odprtje nemške šole je bilo 16. 5. 1941. leta na šolskem dvorišču.

– V  času od 22. 8. 1944 do 2. 11. 1944 je delovala slovenska partizanska šola.

– Po koncu druge svetovne vojne je 15. 6. 1945. leta šola ponovno pričela z delom.

– V šolskem letu 1948/1949 je bila lovrenška šola uradno imenovana v sedemletko.

– V šolskem letu 1956/1957 je nastala enotna osemletna šola s predmetnim poukom v višji stopnji.

– S 1. 1. 1962 se je osnovna šola v Puščavi priključila šoli v Lovrencu in postala podružnična šola.

– Leta 1973 se je pričela dozidava šole.

– V šolskem letu 1979/1980 je šola prešla na celodnevni pouk.

– V šolskem letu 2002/2003 smo pričeli uvajati devetletno šolo.

– V letih od 2004 do 2006 smo izvedli večjo obnovo šolskega poslopja.

– V šolskem letu 2008/2009 smo pričeli z izgradnjo nove, večnamenske športne dvorane.

– V šolskem letu 2014/2015 smo dobili nov vrtec in obnovili starega.

Dostopnost