(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Svet zavoda

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki sveta staršev, ki imajo mandat v skladu z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju.

 

 

Dostopnost