(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

RAZŠIRJEN PROGRAM – RAP

POSKUS »UVAJANJE TUJEGA JEZIKA V OBVEZNI PROGRAM IN PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OSNOVNI ŠOLI«
Naša šola je bila s strani Zavoda za šolstvo izbrana za izvajanje dveletnega poskusa izvajanja razširjenega programa, ki traja od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023. Člani tima so Marija Osvald Novak, Nataša Strmšnik, Natalija Kraner, Mateja Žerjav in Aljoša Štraus.
V poskusu razširjenega programa je potrebno upoštevanje načel kurikularnega dokumenta, in sicer odprtosti, izbirnosti, heterogenosti skupin, fleksibilnosti, avtonomije, odgovornosti in avtonomnosti, upoštevanja potreb in interesov učencev, formativnega spremljanja in samoregulacije, spodbujanja inovativnosti in ustvarjalnosti.
V poskusu razširjenega programa v celoti se izvaja tuji jezik angleščina v 1. razredu kot obvezni predmet ter tuji jezik nemščina v 7. razredu kot obvezni predmet.


Na izvedbeni ravni se realizacija načel izkazuje v organizaciji, zato:

  • se mora v urniku predvideti možnost za tiste, ki to potrebujejo;
  • prehajanja med skupinami,
  • prilagajanje različnim potrebam (npr. več časa za pisanje domačih nalog in samostojno učenje)

Ponujene morajo biti vsebine vseh treh področij kurikularnega dokumenta – tretjinska razporeditev:

  • 1/3 vsebin področja Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje;
  • 1/3 vsebin področja Kultura in tradicija ter
  • 1/3 vsebin področja Iz življenja in dela osnovne šole


Kaj mora šola ponuditi:
1. Možnost vsaj ene ure gibanja NA DAN za vsakega učenca
2. Možnost prostovoljne odločitve učencev za dejavnosti razširjenega programa, vendar, ko se učenec vključi, je njegova dolžnost, da obiskuje dejavnosti po urniku in je vključen do zaključka izvajanja dejavnosti na dnevni ravni in za čas trajanja dejavnosti.


Načrtovanje, spremljanje in evalviranje:
a. Spremljanje evidence prisotnosti učencev. Na osnovi trenutno danih elektronskih medijev naša šola evidentira prisotnosti učencev v Lo.Polisu. V njem so vpisane vse dejavnosti, ki jih ponujamo v okviru razširjenega programa

Dostopnost