(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Erasmus+ KA2

»DETEKTIVI V NARAVI« – OPAZUJEMO, ODKRIVAMO IN RAZISKUJEMO POJAVE V NARAVI.
Evropski razvojni projekt » Erasmus+ KA2 šolska partnerstva med šolami« 2018 do 2020.
Vodja: Nataša Kušar.

Državi v projektu:
Slovenija (Osnovna šola Lovrenc na Pohorju)
Avstrija (Osnovna šola St. Marein bei Neumarkt)

Vsebine projekta:

 • Naravoslovje in znanost
 • IKT – digitalne kompetence
 • Kreativnost
 • Kultura in običaji

»Detektivi v naravi” je dvoletni mednarodni projekt pod okriljem Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter financiran s strani Nacionalne agencije. Zasnovan je predvsem na pomenu narave, naravnih pojavov, na pridobivanju za človeka pomembnih plodov iz narave, skratka na sobivanju človeka z naravo. Otroci se bodo učili o tem, kako pomembno vlogo ima narava, spoznali bodo šolo in državo drug drugega in kako lahko najbolje izkoristimo naravne danosti iz našega okolja.

Šoli bosta v tem času organizirali dve srečanji v Lovrencu na Pohorju in dve srečanji v St. Mareinu. Prvo srečanje bo na naši šoli od 25. do 28. oktobra 2018, osrednja tema pa bo GOZD.

Projekt bo vključeval predmete kot so: naravoslovje, gospodinjstvo, matematika, računalništvo, angleščina in nemščina kot tuja jezika, materni jezik, geografija, šport, glasba, umetnost, …

Cilji projekta:

 • spoznavanje medkulturnih, družbenih in jezikovnih razlik
 • spodbujanje medkulturnega, družbenega in jezikovnega povezovanja
 • izmenjava tradicionalnih kulturnih dobrin v obliki pesmi, plesov in kulinarike
 • izdelava skupne pesmarice in kuharske knjige
 • intenzivno opazovanje in beleženje rasti določenih vrst rastlin
 • spoznavanje razlik v rasti rastlin glede na višinsko lego kraja
 • objava rezultatov na Twinspacu
 • izdelovanje mazil, čajev, tinktur iz zdravilnih zelišč; recepte zberemo v knjigi
 • raziskovanje okolja
 • spodbujanje aktivnosti na prostem
 • razvijanje smisla za raziskovanje na področju bionike
 • spodbujanje uporabe portala Twinspace kot sredstvo za medsebojno komunikacijo
 • spodbujanje angleščine in nemščine kot jezikov za sporazumevanje na portalu Twinspace
 • pridobivanje izkušenj iz različnih modelov poučevanja in učenja z opazovanjem in izmenjavo izobraževalnih praks prek skupnih obiskov
 • organiziranje aktivnosti skozi celoten projekt z našimi partnerji
 • vključevanje učencev v načrtovanje, vodenje in spremljanje projekta

Vloga učencev:

 • učenci bodo sodelovali pri izvajanju in načrtovanju vseh nalog
 • oblikovali bodo plakate, ustvarjali kuharske knjige, ustvarjali video posnetke, nastopali v predstavah
 • učenci bodo ustvarjali plesno koreografijo, zbirali in poustvarjali zgodbe na skupno tematiko, peli pesmi, ki jih bodo delili s partnersko šolo s pomočjo IKT
 • aktivno bodo sodelovali in komunicirali z učenci partnerske šole preko portalaTwinspace, krepili jezikovne zmožnosti in medkulturne vezi.
Dostopnost