(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

VARNO NA KOLESU

Koordinatorica Maja Arl, prof.

Vseslovenski projekt je namenjen šolarjem, ki bodo v tem šolskem letu opravljali kolesarski izpit. Vanj bodo vključeni vsi učenci 5. a razreda, to je 24 učencev. Vse aktivnosti v okviru projekta bodo povezane s prometom. Z njimi bomo učence spodbujali k aktivni in varni udeležbi kolesarjev v prometu. Naloge, ki jih bomo izpolnjevali, so razdeljene na tri naloge, med katerimi si izberemo dve in jih opravimo:

1. NALOGA: SPOZNAVAM PROMETNE ZNAKE IN PRAVILA 
Učenci s pomočjo delovnega lista, ki bo objavljen na spletni strani varnonakolesu.si individualno podrobno pregledajo, analizirajo in opišejo prometne znake in prometne poti (križišča, krožišča, druge prometne poti) na svoji šolski poti.

2. NALOGA: ČELADA JE KUL 
V okviru naloge se učenci individualno s pomočjo delovnega lista seznanijo o namenu uporabe kolesarske čelade.

  • Zakaj je uporaba kolesarske čelade koristna?
  • S pomočjo interneta najde informacije o uporabi kolesarske čelade v poljubnih treh državah (Evropaali drugje): ali je obvezna, za koga in kakšna priporočila veljajo.
  • V kolikor učenec pozna kak primer ali situacijo, ko je čelada koga že obvarovala pred poškodbo glave (ali je to utrpel sam) to kratko opiše.

3. NALOGA: KOLO IN TRAJNOSTNA MOBILNOST 
Učenci individualno napiše 5 TOP prednosti (s pomočjo delovnega lista) za uporabo kolesa ter s pomočjo svetovnega spleta najde čim več zanimivih dejstev oziroma razlogov za uporabo kolesa v vsakdanjem življenju ter posledično vplivu na okolje. 


Vsaka naloga je prilagojena tudi izvedbi dela od doma.
Pri vsakem sklopu bomo izdelali izdelek. Vse izdelke bomo v elektronski obliki poslali na ocenjevanje v Ljubljano na podjetje »BUTAN PLIN«, ki je organizator in izvajalec projekta. Izdelke bo komisija točkovala in učenci se bodo lahko potegovali za praktične nagrade. Vsi učenci bodo ob zaključku akcije povabljeni na območno zaključno prireditev in prejeli praktično darilo.

Dostopnost