(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

PROJEKTI

ERASMUS+ KA2

ERASMUS+ KA101

ERASMUS+ KA101 »E-STARTLES«

ERASMUS+ KA101 “NOVO OKNO V SVET”

PROJEKT NA-MA POTI

PRVI PRIZOR

SIO 2020

PRVA ZAPOSLITEV

ERASMUS+ KA1 ˝eTies/e-VEZI˝

Sodelovanje s španskim konzorcijem Castilla la Manca. Lani so štirje učitelji imeli opazovalno prakso na naši šoli. Letos smo z njimi in z drugimi evropskimi šolami sodelovali preko spletne učilnice. Ob zaključku projekta »e-Vezi« je bila mednarodna konferenca v Cuenci v Španiji. Konference se je udeležila koordinatorica projekta Irena Črešnar. Več kot dvesto udeležencem iz dvanajst evropskih držav je predstavila naš del projekta, šolo ter občino Lovrenc. S partnerji iz Španije smo ostali v stikih in že prijavili novi projekt. Projekt je bil sofinanciran s strani ministrstva za šolstvo pokrajine Castilla la Mancha.

ERASMUS+ KA2

Projekt »Naturdetektive unterwegs/ Detektivi v naravi« vodi koordinatorica Nataša Kušar. Letos sodelujejo učenci četrtih in petih razredov naše šole ter učenci osnovne šole St. Marein bei Neuarkt v Avstriji. Učenci raziskujejo rastlinstvo in živalstvo v svojem okolju – gozdu, travniku, sadovnjaku. Pojejo skupne pesmi, zbirajo recepte, plešejo ljudske plese … Jeseni so bile učiteljice iz Avstrije na naši šoli. Z učenci in gozdarji so raziskovali naše gozdove. Pozimi sta naši dve učiteljici obiskali njihovo šolo ter spoznavali njihove metode in oblike dela. Junija so naši četrto in petošolci odšli na zaključno ekskurzijo v Avstrijo, kjer so se prvič srečali tudi učenci obeh šol. Pripravili so zanimiv program, delavnice in zabavno športne igre. Obiskali so jih tudi pomembni gostje in televizija ORF, ki je srečanje posnela. Sodelovanje se bo nadaljevalo še naslednje šolsko leto. Financira ga avstrijska nacionalna agencija za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

EKO ŠOLA

Skrbimo za varovanje zdravja in za razvijanje pozitivnih medosebnih odnosov  ter ohranjamo čisto okolje in naravo.

PRIJAZEN SEM MOČNEJŠI

izvajamo preventivne programe proti nasilju nad in med otroki.

ZDRAVA ŠOLA

Rdeča nit so gibanje, prehrana in duševno zdravje kot pomemben dejavnik na poti do zdravja nasploh.

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. že 8 let zapored učencem ponujamo različne prireditve (že več kot 90) in tako smo do zdaj privabili več kot 4000 udeležencev.

UVAJANJE RAZŠIRJENEGA PROGRAMA – GIBANJE IN ZDRAVJE

Vsako jutri se z različnimi gibalnimi vajami in tehnikami pripravimo na pouk. Dodana je še dodatna ura gibanja, kjer so zajete različne vsebine iz športa.

eTWINNING

Sodelovanje na daljavo v spletni učilnici eTwinning live, z drugimi učenci in učitelji evropskih šol. Letos smo se 9. maja, ob mednarodnem dnevu eTwinninga udeležili dogodka »Pomlad prihaja in z njim mali ptički«. Koordinatorica Irena Črešnar in četrtošolci so izdelali papirnate ptičke, ki so »poleteli« po celi šoli. V dogodku je sodelovalo enainštirideset evropskih osnovnih šol.

RASTEM S KNJIGO

7. razred prejme izvirno slovensko leposlovno mladinsko književno delo in spoznavajo poslanstvo in delovanje splošne knjižnice za dvig bralne kulture med mladimi in v kraju samem.

VARNO NA KOLESU

Učence 5. razreda spodbujamo k aktivni in varni udeležbi kolesarjev v prometu.

SADEŽI DRUŽBE

Ustvarjamo in krepimo vezi med mladimi in starejšimi – prostovoljsko delo mladih za starejše, ki živijo doma, in starejših za mlade, s povezovanjem šol in društev upokojencev.

SIMBIOZA GIBA

Projekt na področju telesne kulture in medgeneracijskega sodelovanja (računalniško opismenjevanje za starejše).

ZAŠČITNIŠTVO

Druženje prvošolcev in devetošolcev. Tako se prvošolci v šoli počutijo še bolj varno, devetošolci pa krepijo odgovornost za mlajše učence in s tem osebnostno rastejo.

NOVA ŠOLSKA SHEMA

Opominjamo na zdravo in uravnoteženo prehranjevanje – sadne srede, mleko, siri in jogurti ob četrtkih.

UVAJANJE RAZŠIRJENEGA PROGRAMA – GIBANJE IN ZDRAVJE

Vsako jutro se z različnimi gibalnimi vajami in tehnikami pripravimo na pouk. Dodana je še dodatna ura gibanja, kjer so zajete različne vsebine iz športa.

Dostopnost