(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Mreža UNESCU pridruženih šol

V šolskem letu 2021/2022 je naša šola postala kandidatka za članico Mreže UNESCU pridruženih šol.

To pomeni, da se kot šola želimo priključiti slovenski mreži ASPnet (angl. Associated Schools Project Network), ki deluje pod okriljem UNESC-a (Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)).

Na šoli se trudimo uresničiti temeljne cilje organizacije.

V tem šolskem letu smo se trudili zanimivo obeležiti svetovne dneve pomembnih dogodkov (npr. dan učiteljev, evropski dan jezikov, dan boja proti aidsu …).

Sodelovali smo v nekaj projektih, ki jih organizirajo druge članice ASPnet. Prav tako smo sodelovali v Tednu umetnosti v mesecu maju, v sodelovanju z ZRSS.

Tudi v prihodnjem šolskem letu se bomo trudili uveljavljati kulturo miru in nenasilja, ozaveščati učence, učitelje in krajane za skrb za ohranitev našega planeta.

UNESCO komisija o izobraževanju za 21. stoletje je poudarila pomembnost štirih Delorsovih stebrov izobraževanja, s katerimi se na naši šoli istovetimo:

Učenje: skriti zaklad:

  • učiti se, da bi vedeli,
  • učiti se delati,
  • učiti se biti in
  • učiti se živeti skupaj

 

Dostopnost